Oprócz presoreceptorów

12 Views Comment Off

Oprócz presoreceptorów

Za pośrednictwem układu wegetatywnego następuje rozszerzenie naczyń krwionośnych i zahamowanie czynności serca, co powoduje obniżenie ciśnienia krwi. Obniżenie ciśnienia w tętnicy głównej i szyjnej powoduje pobudzenie ośrodka naczynioruchowego, wzrost napięcia układu współczulnego, skurcz naczyń, pobudzenie czynności serca, a w następstwie powrót ciśnienia krwi do normy.

Oprócz presoreceptorów w regulacji ciśnienia krwi biorą udział tzw. chemoreceptory – zakończenia czuciowe wrażliwe na skład chemiczny krwi. Znajdują się one w zatoce szyjnej, gdzie tworzą tzw. kłębek szyjny (glomus caroticum). Są one wrażliwe na stężenie C02 we krwi oraz na niedotlenienie. Wzrost stężenia C02 lub niedotlenienie powoduje pobudzenie ośrodka naczynioruchowego, sympatykotonię, wzrost ciśnienia krwi i pobudzenie czynności serca. Chemoreceptory biorą również udział w regulacji oddychania.

About the author

Related Articles

Archiwa