Mnogości „leczniczych” chwytów

1 View Comment Off

Mimo mnogości „leczniczych” chwytów, pchnięć i uderzeń, stosowanych przez osteopatów, trzeba przypomnieć o tym, że kręg ma tylko 6 stopni swobody.

Najczęściej wchodzą w grę ruchy rotacji osiowej. Naturalnie manipulacje nie mogą przekraczać wydolności chorego przecież kręgosłupa (czy jego poszczególnych części). Z kolei manipulacje wywołujące ruchomość kręgu w granicach fizjologicznej amplitudy ruchu jednostki Junghansa nie są w stanie wywołać istotnego przesuwania struktur zawartych w kanale korzeniowym (badania Crelina i Sunderlanda).

Chirsman poddał analizie 39 chorych z tyłoprzemieszczeniem jądra miażdżyste- go, którym wykonywano mielografię przed manipulacjami i po manipulacjach w znieczuleniu (a więc manipulacje o dużej sile działania!). Chociaż u 51 % chorych

Doran i Newell poddali ocenie 456 chorych leczonych 4 różnymi sposobami: manipulacjami, fizykoterapią, gorsetami i środkami przeciwbólowymi. Chorych poddano ocenie po upływie 3 tygodni, 3 miesięcy i 1 roku. Nigdy nie stwierdzili istotnych różnic w wynikach przedstawionego różnorodnego leczenia, jakkolwiek niektórzy chorzy dobrze i szybko reagowali na manipulacje.

Warto jeszcze przytoczyć obserwacje Kane i wsp., którzy objęli badaniami 122 chorych leczonych przez chiropraktyków i 110 leczonych przez lekarzy (chorzy porównywalni pod względem: demograficznym, socjoekonomicznym, stopnia hipochondriozy czy stosunku do medycyny). Stwierdzono, że pacjenci leczeni przez

Chociaż zdaniem jednego z głośniejszych autorytetów z zakresu bólów krzyża, Nachemsona, nie ma klinicznie istotnych dowodów na to, że manipulacja zarówno w ostrych, jak i w podostrych bólach krzyża ma jakąś wyższość nad leżeniem w łóżku i salicylatami, to sprawa wydaje się nadal nie rozstrzygnięta i wymaga dalszych studiów.

Jeszcze jedna sprawa wymaga wyjaśnienia. Otóż manipulacje stanowią pewne ryzyko dla zdrowia. Poppen opisał 4 przypadki paraplegii i zespołu ogona końskiego w wyniku manipulacji. Fisher opisał zespół ogona końskiego z powodu (stwierdzonego operacyjnie) wypchnięcia jądra miażdżystego do kanału kręgowego. Proff-Thomas i Bergen donieśli o dwóch tragicznych przypadkach uszkodzenia rdzenia kręgowego oraz dwóch przypadkach zaburzeń naczyniowych w odcinku szyjnym.

Autorowi znane są przypadki zespołu ogona końskiego oraz okaleczającej stenozy kręgosłupa u kilkudziesięciu chorych w Polsce, którym wykonywano zabiegi kręgarskie.

Tak więc trzeba wyraźnie zaznaczyć, że: – 1) wszelkie rękoczyny grożą ciężkimi powikłaniami neurologicznymi w przypadku spowodowania przemieszczenia zablokowanego jądra miażdżystego do kanału rdzeniowego oraz

– 2) rękoczyny te są skłonne zawsze wykonywać osoby przyuczone do medycyny, których wykształcenie medyczne ogranicza się do niezwykle powierzchownych

In : Wpisy

About the author

Related Articles

Archiwa