Leczenie uzależnień Olsztyn

49 Views Comment Off

Leczenie uzależnień

Leczenie uzależnień Olsztyn to długotrwały proces, który nie zawsze kończy się powodzeniem. Zdarza się, że po leczeniu pacjenci wracają do nałogu, ponieważ nie są w stanie się mu przeciwstawić.

Uzależnienia można leczyć podczas psychoterapii i spotykać się ze specjalistą cyklicznie. Można też przebywać w zamkniętym ośrodku leczenia uzależnień. To drugie pozwala całkowicie odizolować się od środowiska, które mogło przyczynić się do powstania wyniszczającego nałogu.

W wielu ośrodkach leczenia uzależnień pacjent korzysta z indywidualnych spotkań z psychologiem lub psychiatrą. Ma dostęp do terapii grupowej, gdzie konfrontuje się także z innymi uzależnionymi. Poza tym w ramach pobytu korzysta też z zajęć sportowych i odpowiednio przygotowanej diety.

Leczenie uzależnień to nie tylko oderwanie kogoś od środka powodującego uzależnienie. Poza tym pacjent musi przepracować swoje nawyki, zrozumieć je i zmienić. Tylko dzięki temu będzie w stanie powrócić do normalnego życia i żyć z dala od środków powodujących uzależnienie.

Terapia w ośrodku uczy pacjenta, jak normalnie funkcjonować po wyjściu do domu. W ramach zajęć pacjent poznaje sposoby radzenia sobie w sytuacji, gdy pojawi się pokusa powrotu do nałogu.

About the author

Related Articles

Archiwa