Inne badanie w czasie leczenia objawów bolów krzyża

5 Views Comment Off

Inne badanie w czasie leczenia objawów bolów krzyża

 

Inne badanie z tego okresu pochodzi od Dorana i Newella, którzy porównywali pożytek manipulacji, fizykoterapii, gorsetów i leków przeciwbólowych. Nie stwierdzili oni wyższości żadnego ze sposobów.

Co się tyczy innych, znanych współcześnie badań, to albo potwierdzają one spostrzeżenia wcześniejszych badaczy, albo podawane przez nich zalety manipulacji wiążą się z brakiem odpowiednich kryteriów oceny, m.in. porównywanie z działaniem placebo (Evans i wsp., Rasmussen, Sims-Williams i wsp., Hoehler i wsp., Glover i wsp.).

Ciekawe spostrzeżenia dotyczące manipulacji kręgosłupa poczynił Hoehler i wsp. Badacze ci poddali manipulacjom i masażom grupę 95 chorych, wybranych na podstawie ścisłych kryteriów, a mianowicie:

– 1. Nie mających przeciwwskazań do manipulacji.

– 2. Bez dodatkowych obciążeń psychosocjalnyćh mogących wpływać na wynik leczenia.

– 3. Nie poddawanych uprzednio manipulacjom.

– 4. Z objawami klinicznymi (badanie palpacyjne) dowodzącymi, że manipulacje mogą przynieść pożytek.

Chorych podzielono na dwie losowo wybrane grupy: leczonych manipulacjami i leczonych masażem.

Wyniki leczenia były następujące: u chorych leczonych manipulacjami częściej dochodziło do poprawy już po pierwszym zabiegu, ale przy wypisie nie stwierdzano już żadnej różnicy w skuteczności leczenia obydwoma sposobami.

In : Teksty

About the author

Related Articles

Archiwa