Dusznica bolesna

1 View Comment Off

Dusznica bolesna występuje w postaci napadów, które objawiają się gwałtownym, bólem w okolicy serca, dusznością i panicznym lękiem przed śmiercią. Napady takie trwają od kilku minut do kilku godzin. Powtarzające się napady doprowadzają do zwyrodnienia mięśnia sercowego i jego niedomogi. W przebiegu napadu mogą powstać w bardziej niedokrwionych odcin- kach mięśnia sercowego zawały. Niekiedy w wyniku ostrej niedomogi może dojść do zapaści i zejścia śmiertelnego.

Zawał mięśnia sercowego (infarctus myocardii) jest następstwem całkowitego przerwania dopływu krwi do pewnej części mięśnia sercowego. Najczęstszą przyczyną jest zakrzep tętnicy wieńcowej. Zawały powstają przeważnie w ścianie komory lewej, nieco rzadziej w przegrodzie międzykomorowej. Każdy zawał znacznie upośledza pracę serca. Rozległy zawał powoduje natychmiastowe zejście śmiertelne z powodu ostrej niewydolności krążenia. Niekiedy śmierć następuje wskutek pęknięcia serca w miejscu zawału (ruptuia cordis) i gwałtownego krwo-toku do worka osierdziowego. Zawał umiejscowiony w przegrodzie międzykomorowej może przerwać ciągłość układu bodźco- wo-przewodzącego i doprowadza wówczas do rozkojarzenia czynności przedsionków i komór.

Objawy kliniczne zawału przypominają objawy dusznicy bolesnej. Napad pojawia się jednak bez widocznej przyczyny. Charakterystyczny jest wzrost ciśnienia w początkowym okresie zawału, a spadek w następnym. Poza tym stwierdza się znaczny wzrost szybkości opadania krwinek czerwonych, co jest następstwem wchłaniania się ciał białkowych z obumarłej tkanki zawału.

 

In : Teksty

About the author

Related Articles

Archiwa