Badania radiologiczne

2 Views Comment Off

Główną wartością badania radiologicznego kręgosłupa jest to, że może ono potwierdzić lub wykluczyć inne stany chorobowe mogące symulować uszkodzenia krążka międzykręgowego .

Bez badania radiologicznego kręgosłupa nie wolno stawiać rozpoznania, a już w żadnym przypadku rozpoczynać leczenia, zwłaszcza fizykoterapeutycznego! Oczywiście rzadko kiedy wystarczają zdjęcia przeglądowe rutynowe. Zazwyczaj konieczne jest wykonanie zdjęć skośnych (kręgoszczelina) oraz zdjęć czynnościowych (niestabilność). Jakość zdjęć musi być wysoka, by można było zarówno ocenić wewnętrzną strukturę kręgów, jak też dokonać pomiarów kanałów korzeniowych (spondyloza).

Badanie radiologiczne wyklucza lub potwierdza inne stany chorobowe mogące symulować uszkodzenie krążka międzykręgowego.

Do objawów radiologicznych charakterystycznych dla choroby krążka międzykręgowego zalicza się spłycenie fizjologicznej lordozy lędźwiowej, skrzywienia reflektoryczne oraz zwężenie szpary między trzonowej. W uzasadnionych przypadkach konieczne jest wykonanie specyficznych badań radiologicznych, jak tomografia komputerowa, wenografia, radikulografia, dyskografia, jądrowy rezonans magnetyczny itp.

Zwężenie szpary międzytrzonowej stanowi następstwo choroby i tylnego przemieszczenia jądra miażdżystego lub jego chirurgicznego usunięcia.

W niektórych przypadkach do zwężenia szpary międzytrzonowej dochodzi bardzo szybko po usunięciu (lub wypadnięciu) jądra miażdżystego. Gillespie doniósł o zwężeniu szpary międzytrzonowej u jednego z pacjentów już po upływie 4 tygodni od operacji usunięcia jądra miażdżystego. Jednakże w większości przypadków jest to sprawa wielu miesięcy, jeśli nie lat .

About the author

Related Articles

Archiwa