ARACHNOENTOMOLOGIA LEKARSKA

1 View Comment Off

Stawonogi (.Arthropoda) należą do grupy zwierząt liczącej ok. 1,5 min znanych gatunków, z czego większość stanowią owady. Ponadto ciągle odkrywa się wiele no-wych, dotychczas nie opisanych, gatunków i podgatunków. Zwierzęta należące do tego typu zamieszkują wszystkie środowiska: wodę, ląd, powietrze i odgrywają dużą rolę w przyrodzie. W większości przypadków są one pożyteczne dla człowieka, dostarczając mu pożywienia, ułatwiając hodowlę roślin, zapylając je i poprawiając strukturę gleby. Wiele z nich to saprofagi, które spełniają funkcje sanitarne w przyrodzie przez rozkładanie i usuwanie szczątków roślinnych i zwierzęcych. Jako drapieżcy i pasożyty niszczą inne stawonogi szkodliwe dla zdrowia człowieka oraz jego gospodarki. Niektóre z nich służą też badaczom jako zwierzęta doświadczalne.

Wśród stawonogów istnieje jednak wiele gatunków niszczących rośliny uprawne oraz zapasy żywności gromadzone przez człowieka. Niektóre z nich, jako pasożyty, wywołują choroby zwierząt gospodarskich, co powoduje straty w hodowlach. Stawonogi mogą również niszczyć produkty pochodzenia zwierzęcego. Ta strona ich działalności czyni je częściowo odpowiedzialnymi za ogromne straty ekonomiczne oraz niedobór żywności występujący na świecie.

Stosunkowo niewiele gatunków stawonogów pasożytuje bezpośrednio na człowieku. Większość stanowią przenosiciele, a w niektórych przypadkach również i rezerwuary patogenów rozmaitych chorób infekcyjnych oraz inwazyjnych, przyczyniający się do szerzenia epidemii i epizoocji, powodujących śmierć milionów ludzi oraz straty wśród zwierząt dziko żyjących i hodowlanych. Poza tym niektóre gatunki skorupiaków są żywicielami pośrednimi przywr i tasiemców pasożytujących u człowieka.

Stawonogi są zwierzętami bezkręgowymi, różniącymi się znacznie między sobą morfologią, fizjologią i sposobem życia. Mają jednak wspólne cechy pozwalające zaliczyć je do jednego typu. Charakteryzują się one bowiem: segmentowaną budową ciała, szkieletem zewnętrznym (brak szkieletu kostnego) powstałym z chitynowe- go oskórka (cuticula), niekiedy przepojonym solami wapnia oraz parzystymi, członowanymi odnóżami.

In : Poradniki

About the author

Related Articles

Archiwa